Uchwała VIII/57/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały nr XI/92/07 z 28.12.2007r. dotyczy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych