Uchwała VII/53/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie opini o celowości budowy, modernizacji dróg z udziałem środków z Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych