Uchwała VI/51/08 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Chodzież