Uchwała VI/50/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wydzierżawienia gruntów na okres powyżej trzech lat