Uchwała VI/49/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie oddania w najem nieruchomości położonej w Strzelcach na okres powyżej trzech lat