Uchwała VI/46/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Podanin