Uchwała VI/43/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nadania nazwy ulicy dla terenów w miejscowości Oleśnica