Uchwała VI/41/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Chodzież