Uchwała VI/39/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kamionce oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości