Uchwała VI/38/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie niodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Studzieńcu