Uchwała VI/37/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Nietuszkowie