Uchwała V/35/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego