Uchwała V/34/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chodzież za I półrocze.