Uchwała V/33/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/92/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 grudnia 2007 roku