Uchwała V/31/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjecia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Chodzież na lata 2008-2011"