Uchwała V/30/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działek położonych w Kamionce