Uchwała III/23/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2008