Uchwała III/24/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia Gminy Chodzież jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia pod nazwą "Dolina Noteci"