Uchwała III/22/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/89/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Chodzież