Uchwała I/11/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych