Uchwała I/10/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przekazania przez Gminę Chodzież udziału pieniężnego podwyższenia kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chodzieży