Uchwała I/9/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Chodzież