Uchwała I/7/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodno - kanalizacyjnych Miejskich Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chodzieży