Uchwała I/6/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmian do Uchwały X/83/07 w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków dla nauczycieli