Uchwała I/5/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych w Szkołach i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chodzież