Uchwała I/4/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nadania nazwy osiedla dla terenów w miejscowości Studzieniec