Uchwała I/3/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia Gminy Chodzież jako członka wspierającego do Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Chodzieski"