Uchwała I/2/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprwie przyjecia Planu Odnowy miejscowości Stróżewo