Uchwały podjęte podczas II sesji Rady Gminy - 21.04.06