Uchwały podjęte podczas VII sesji Rady Gminy - 29.11.05r.