Uchwały podjęte podczas IV sesji Rady Gminy - 16.05.05r.