Uchwały podjęte podczas III sesji Rady Gminy - 26.04.05r.