Uchwały podjęte podczas VII sesji Rady Gminy w Chodzieży