Uchwały podjęte podczas III sesji Rady Gminy w Chodzieży w 2004r.