Uchwały podjęte podczas I sesji Rady Gminy w Chodzieży w 2004r.