Uchwały podjęte podczas II sesji Rady Gminy w Chodzieży w 2004r.