Uchwały podjęte podczas V sesji Rady Gminy w Chodzieży w 2004r