Uchwały podjete podczas VI sesji Rady gminy w Chodzieży