Uchwały podjęte podczas V sesji Rady Gminy w Chodzieży - kadencja 2002/2006