Uchwały podjęte podczas II sesji Rady Gminy w Chodzieży - kadencja 2002/2006