Uchwała Nr VIII/68/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chodzież na lata 2007-2016".