Uchwała Nr VIII/67/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2007.