Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany uchwały nr VII/55/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Chodzieskiemu.