Uchwała Nr VIII/66/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany uchwały nr III/25/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Chodzież.