Uchwała Nr VIII/64/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wydania opinii o celowości przeznaczenia środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do grutnów rolnych w roku 2008 i efektywności projektowanych pr