Uchwała Nr VIII/63/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodka Zamiejscowego w Pile.