Uchwała Nr VIII/62/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.