Uchwała Nr VIII/61/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do umowy o współfinansowaniu budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie miejscowości Nowe, Toniszewo, Kopaszyn - I etap