Uchwała Nr VIII/60/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynku w Zacharzynie.