Uchwała Nr VIII/59/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/34/2000 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 17 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad zbywania lokali mieszkalnych.